Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

16

Februari

31%

-

15

Mars

37%

-

16

April

40%

10°

-

16

Maj

40%

14°

-

18

Juni

45%

18°

-

16

Juli

53%

21°

-

14

Augusti

51%

20°

-

15

September

49%

17°

-

13

Oktober

37%

11°

-

13

November

27%

-

15

December

22%

-

15