Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

17

Februari

29%

-

14

Mars

38%

10°

-

15

April

43%

14°

-

15

Maj

43%

18°

-

16

Juni

50%

22°

-

14

Juli

57%

25°

-

11

Augusti

54%

24°

-

13

September

52%

21°

-

11

Oktober

37%

15°

-

13

November

24%

-

15

December

19%

-

15