Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

34%

-

17

April

39%

12°

-

16

Maj

39%

16°

-

18

Juni

44%

20°

-

16

Juli

50%

22°

-

14

Augusti

49%

22°

-

15

September

46%

19°

-

13

Oktober

36%

13°

-

13

November

26%

-

15

December

22%

-

16