Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

38%

12°

-

16

April

43%

15°

-

15

Maj

42%

18°

-

17

Juni

48%

22°

-

13

Juli

55%

25°

-

10

Augusti

53%

25°

-

11

September

50%

22°

-

11

Oktober

40%

17°

-

13

November

28%

11°

-

15

December

23%

-

16