Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

16

Februari

29%

-

14

Mars

37%

10°

-

15

April

42%

14°

-

14

Maj

43%

17°

-

15

Juni

46%

21°

-

12

Juli

50%

24°

-

10

Augusti

49%

23°

-

11

September

47%

20°

-

11

Oktober

38%

16°

-

13

November

27%

10°

-

16

December

20%

-

16