Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

18

Februari

33%

10°

-

16

Mars

39%

12°

-

16

April

45%

14°

-

15

Maj

45%

18°

-

16

Juni

49%

21°

-

12

Juli

53%

23°

-

11

Augusti

51%

23°

-

12

September

49%

21°

-

12

Oktober

40%

17°

-

15

November

31%

12°

-

17

December

26%

-

17