Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

17

Februari

30%

-

14

Mars

38%

11°

-

15

April

44%

15°

-

15

Maj

44%

19°

-

16

Juni

51%

23°

-

13

Juli

58%

26°

-

11

Augusti

55%

25°

-

12

September

53%

22°

-

11

Oktober

37%

16°

-

13

November

24%

-

15

December

19%

-

15