Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

18

Februari

30%

-

15

Mars

37%

10°

-

16

April

43%

13°

-

15

Maj

42%

17°

-

17

Juni

48%

21°

-

14

Juli

55%

24°

-

11

Augusti

52%

23°

-

13

September

50%

20°

-

12

Oktober

36%

15°

-

13

November

25%

-

16

December

21%

-

16