Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

17

Februari

30%

-

14

Mars

37%

10°

-

16

April

43%

14°

-

15

Maj

43%

18°

-

16

Juni

49%

22°

-

13

Juli

55%

25°

-

11

Augusti

52%

24°

-

13

September

51%

21°

-

11

Oktober

36%

15°

-

13

November

25%

-

15

December

21%

-

16