Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

18

Februari

30%

-

15

Mars

38%

10°

-

16

April

43%

13°

-

15

Maj

43%

17°

-

16

Juni

46%

20°

-

12

Juli

50%

23°

-

11

Augusti

49%

22°

-

12

September

47%

20°

-

13

Oktober

39%

16°

-

14

November

29%

10°

-

17

December

23%

-

17