Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

19

Februari

30%

15

Mars

37%

10°

16

April

45%

11°

13

Maj

48%

15°

11°

13

Juni

48%

17°

14°

11

Juli

50%

20°

15°

10

Augusti

51%

20°

17°

11

September

45%

18°

17°

13

Oktober

37%

15°

16°

15

November

29%

11°

14°

18

December

23%

11°

18