Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

18

Februari

31%

-

15

Mars

37%

10°

-

16

April

43%

12°

-

14

Maj

45%

16°

-

15

Juni

46%

19°

-

12

Juli

48%

21°

-

11

Augusti

49%

21°

-

12

September

46%

19°

-

13

Oktober

38%

16°

-

14

November

30%

11°

-

17

December

24%

-

17