Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

19

Februari

31%

-

15

Mars

38%

10°

-

16

April

45%

12°

-

13

Maj

48%

15°

-

13

Juni

49%

18°

-

11

Juli

51%

20°

-

10

Augusti

51%

20°

-

11

September

46%

18°

-

13

Oktober

37%

15°

-

15

November

29%

11°

-

18

December

23%

-

18