Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

38%

10°

-

16

April

43%

13°

-

15

Maj

43%

17°

-

16

Juni

46%

21°

-

12

Juli

50%

23°

-

11

Augusti

49%

23°

-

11

September

47%

20°

-

12

Oktober

38%

16°

-

14

November

28%

10°

-

17

December

22%

-

16