Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

15

Februari

34%

-

13

Mars

39%

11°

-

14

April

42%

14°

-

15

Maj

42%

18°

-

16

Juni

49%

22°

-

13

Juli

57%

25°

-

10

Augusti

54%

24°

-

12

September

54%

21°

-

10

Oktober

43%

16°

-

12

November

33%

10°

-

14

December

28%

-

14