Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

37%

11°

-

16

April

42%

15°

-

15

Maj

42%

19°

-

17

Juni

49%

22°

-

13

Juli

56%

25°

-

11

Augusti

54%

25°

-

12

September

52%

22°

-

11

Oktober

40%

17°

-

13

November

28%

10°

-

15

December

23%

-

16