Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

17

Februari

31%

-

15

Mars

37%

10°

-

16

April

41%

14°

-

15

Maj

41%

18°

-

17

Juni

48%

21°

-

13

Juli

55%

24°

-

11

Augusti

53%

24°

-

12

September

52%

21°

-

11

Oktober

41%

16°

-

13

November

30%

10°

-

15

December

25%

-

15