Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

16

Februari

32%

-

15

Mars

38%

-

15

April

41%

12°

-

16

Maj

40%

16°

-

17

Juni

47%

20°

-

13

Juli

55%

23°

-

11

Augusti

53%

22°

-

12

September

52%

20°

-

11

Oktober

42%

15°

-

12

November

32%

-

15

December

27%

-

15