Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

16

Februari

32%

-

14

Mars

38%

12°

-

14

April

42%

15°

-

15

Maj

42%

19°

-

17

Juni

48%

22°

-

13

Juli

56%

25°

-

10

Augusti

54%

25°

-

12

September

53%

22°

-

10

Oktober

42%

17°

-

12

November

31%

11°

-

14

December

26%

-

14