Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

14

Februari

38%

-

13

Mars

43%

-

14

April

46%

12°

-

15

Maj

46%

16°

-

16

Juni

53%

20°

-

12

Juli

62%

24°

-

10

Augusti

59%

23°

-

11

September

56%

20°

-

10

Oktober

45%

15°

-

12

November

36%

-

13

December

33%

-

13