Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

15

Februari

33%

-

14

Mars

38%

10°

-

15

April

41%

13°

-

15

Maj

41%

17°

-

17

Juni

48%

21°

-

13

Juli

56%

24°

-

10

Augusti

53%

23°

-

12

September

53%

21°

-

11

Oktober

42%

16°

-

12

November

32%

10°

-

14

December

28%

-

14