Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

15

Februari

36%

10°

-

14

Mars

44%

13°

-

14

April

45%

16°

-

15

Maj

46%

20°

-

15

Juni

51%

23°

-

12

Juli

59%

27°

-

9

Augusti

56%

26°

-

10

September

56%

24°

-

10

Oktober

47%

19°

-

12

November

34%

12°

-

14

December

28%

-

14