Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

14

Februari

44%

11°

-

13

Mars

49%

13°

-

13

April

49%

16°

-

15

Maj

50%

19°

-

15

Juni

56%

24°

-

12

Juli

64%

27°

-

10

Augusti

62%

26°

-

10

September

59%

24°

-

10

Oktober

51%

19°

-

11

November

40%

12°

-

13

December

35%

-

13