Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

16

Februari

37%

11°

-

14

Mars

44%

13°

-

15

April

46%

16°

-

15

Maj

46%

20°

-

16

Juni

52%

24°

-

12

Juli

59%

26°

-

10

Augusti

57%

26°

-

11

September

56%

24°

-

11

Oktober

48%

19°

-

12

November

35%

13°

-

14

December

29%

-

15