Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

16

Februari

35%

10°

-

14

Mars

43%

12°

-

15

April

45%

16°

-

15

Maj

45%

19°

-

16

Juni

51%

23°

-

12

Juli

59%

26°

-

10

Augusti

56%

25°

-

11

September

55%

23°

-

11

Oktober

46%

18°

-

12

November

34%

12°

-

14

December

28%

-

15