Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

30°

28°

23

Februari

42%

30°

28°

21

Mars

47%

30°

28°

22

April

44%

30°

29°

22

Maj

42%

30°

29°

22

Juni

43%

30°

29°

20

Juli

44%

30°

29°

23

Augusti

45%

31°

29°

23

September

46%

31°

29°

22

Oktober

40%

31°

29°

23

November

41%

31°

29°

23

December

37%

30°

29°

23