Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

30°

28°

18

Februari

47%

30°

28°

19

Mars

44%

30°

28°

22

April

44%

29°

28°

20

Maj

54%

28°

27°

19

Juni

51%

27°

26°

18

Juli

48%

26°

25°

19

Augusti

44%

26°

25°

19

September

39%

27°

25°

17

Oktober

42%

27°

26°

17

November

44%

28°

26°

17

December

47%

29°

27°

17