Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-9°

-

23

Februari

20%

-8°

-

19

Mars

31%

-2°

-

17

April

37%

-

14

Maj

43%

12°

-

13

Juni

42%

18°

-

14

Juli

43%

20°

-

16

Augusti

37%

17°

-

17

September

28%

11°

-

18

Oktober

18%

-

19

November

9%

-2°

-

23

December

5%

-6°

-

23