Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-8°

21

Februari

17%

-8°

18

Mars

27%

-2°

16

April

36%

12

Maj

42%

11°

11

Juni

43%

18°

12

Juli

42%

20°

14°

14

Augusti

37%

17°

15°

15

September

29%

11°

12°

16

Oktober

22%

18

November

14%

-2°

19

December

7%

-6°

20