Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-8°

-

18

Februari

22%

-7°

-

15

Mars

32%

-2°

-

14

April

40%

-

12

Maj

45%

12°

-

11

Juni

46%

18°

-

12

Juli

46%

20°

-

14

Augusti

39%

18°

-

15

September

31%

12°

-

16

Oktober

23%

-

17

November

14%

-1°

-

18

December

7%

-5°

-

18