Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-7°

19

Februari

18%

-7°

16

Mars

28%

-1°

15

April

36%

12

Maj

43%

12°

11

Juni

44%

18°

12

Juli

43%

20°

14°

14

Augusti

38%

18°

15°

15

September

29%

12°

11°

16

Oktober

23%

17

November

14%

19

December

7%

-5°

19