Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-8°

-

19

Februari

16%

-7°

-

17

Mars

27%

-2°

-

15

April

37%

-

12

Maj

43%

12°

-

12

Juni

44%

18°

-

13

Juli

43%

20°

-

15

Augusti

37%

17°

-

16

September

29%

11°

-

16

Oktober

21%

-

18

November

13%

-2°

-

19

December

6%

-6°

-

19