Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

4%

-10°

-

23

Februari

12%

-9°

-

20

Mars

22%

-4°

-

19

April

29%

-

16

Maj

31%

-

16

Juni

30%

13°

-

17

Juli

31%

17°

-

17

Augusti

26%

14°

-

18

September

21%

-

19

Oktober

17%

-

21

November

12%

-4°

-

22

December

4%

-8°

-

23