Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-8°

23

Februari

14%

-8°

20

Mars

25%

-2°

17

April

34%

13

Maj

39%

11°

11

Juni

41%

17°

12

Juli

40%

20°

14°

14

Augusti

36%

17°

15°

15

September

28%

11°

12°

16

Oktober

22%

19

November

14%

-2°

20

December

6%

-6°

21