Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-6°

-

20

Februari

19%

-5°

-

17

Mars

30%

-

16

April

35%

-

13

Maj

43%

15°

-

11

Juni

44%

20°

-

13

Juli

40%

21°

-

16

Augusti

37%

19°

-

16

September

29%

13°

-

18

Oktober

22%

-

17

November

11%

-

21

December

9%

-3°

-

22