Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-5°

-

21

Februari

14%

-5°

-

16

Mars

24%

-

14

April

32%

-

13

Maj

40%

13°

-

11

Juni

42%

18°

-

11

Juli

40%

20°

-

13

Augusti

35%

18°

-

15

September

26%

13°

-

17

Oktober

20%

-

17

November

12%

-

20

December

6%

-3°

-

20