Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-7°

-

20

Februari

22%

-6°

-

16

Mars

31%

-

16

April

37%

-

13

Maj

44%

14°

-

12

Juni

45%

19°

-

13

Juli

43%

21°

-

15

Augusti

39%

18°

-

17

September

29%

12°

-

17

Oktober

22%

-

18

November

12%

-

20

December

8%

-5°

-

21