Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-4°

20

Februari

14%

-5°

15

Mars

24%

-1°

14

April

32%

12

Maj

40%

11°

11

Juni

43%

17°

11

Juli

40%

19°

14°

12

Augusti

36%

17°

16°

14

September

27%

12°

12°

15

Oktober

22%

16

November

13%

18

December

7%

-2°

18