Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-5°

19

Februari

14%

-5°

15

Mars

24%

-1°

14

April

33%

12

Maj

41%

12°

11

Juni

43%

17°

11

Juli

41%

20°

14°

13

Augusti

36%

18°

15°

15

September

27%

12°

12°

16

Oktober

21%

17

November

12%

20

December

7%

-3°

18