Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-6°

21

Februari

21%

-5°

17

Mars

31%

16

April

38%

14

Maj

47%

15°

12

Juni

47%

20°

10°

13

Juli

44%

21°

15°

15

Augusti

40%

19°

16°

17

September

30%

13°

13°

17

Oktober

23%

18

November

11%

21

December

8%

-3°

23