Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-6°

-

20

Februari

14%

-5°

-

16

Mars

25%

-

14

April

33%

-

13

Maj

40%

14°

-

12

Juni

42%

19°

-

12

Juli

40%

21°

-

14

Augusti

36%

18°

-

16

September

27%

13°

-

16

Oktober

21%

-

17

November

12%

-

20

December

6%

-4°

-

20