Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-5°

-

20

Februari

16%

-4°

-

15

Mars

27%

-

14

April

34%

-

13

Maj

42%

15°

-

11

Juni

43%

20°

-

12

Juli

40%

21°

-

15

Augusti

35%

19°

-

15

September

27%

13°

-

17

Oktober

22%

-

16

November

13%

-

19

December

8%

-2°

-

20