Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-6°

-

20

Februari

15%

-5°

-

16

Mars

26%

-

15

April

33%

-

13

Maj

41%

14°

-

12

Juni

43%

19°

-

12

Juli

40%

21°

-

15

Augusti

36%

18°

-

16

September

27%

12°

-

17

Oktober

21%

-

17

November

11%

-

20

December

6%

-4°

-

20