Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-2°

20

Februari

23%

-3°

15

Mars

33%

14

April

39%

12

Maj

48%

13°

10

Juni

50%

18°

11°

10

Juli

46%

20°

16°

13

Augusti

43%

19°

17°

15

September

34%

14°

14°

17

Oktober

27%

10°

17

November

15%

19

December

12%

20