Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-3°

-

20

Februari

22%

-3°

-

15

Mars

32%

-

14

April

37%

-

12

Maj

46%

13°

-

10

Juni

48%

18°

-

11

Juli

44%

20°

-

13

Augusti

41%

19°

-

15

September

32%

14°

-

17

Oktober

25%

-

16

November

14%

-

19

December

12%

-

21