Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-8°

-

24

Februari

17%

-7°

-

19

Mars

28%

-1°

-

17

April

35%

-

14

Maj

43%

14°

-

13

Juni

43%

19°

-

14

Juli

42%

21°

-

15

Augusti

37%

18°

-

17

September

28%

12°

-

18

Oktober

19%

-

19

November

9%

-

23

December

6%

-5°

-

24