Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

8%

-7°

23

Februari

16%

-6°

18

Mars

27%

16

April

35%

14

Maj

44%

14°

12

Juni

44%

19°

14

Juli

43%

21°

15°

15

Augusti

37%

19°

16°

17

September

28%

12°

12°

18

Oktober

20%

18

November

8%

23

December

5%

-4°

24