Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-9°

-

23

Februari

19%

-8°

-

18

Mars

30%

-1°

-

17

April

36%

-

14

Maj

44%

13°

-

12

Juni

43%

19°

-

14

Juli

44%

21°

-

15

Augusti

37%

18°

-

17

September

28%

12°

-

18

Oktober

19%

-

19

November

9%

-1°

-

22

December

6%

-6°

-

23