Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

22

Februari

16%

-5°

18

Mars

27%

15

April

34%

13

Maj

42%

15°

13

Juni

42%

20°

15

Juli

41%

22°

14°

15

Augusti

36%

20°

15°

15

September

27%

14°

12°

14

Oktober

19%

18

November

8%

20

December

5%

-2°

23