Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-8°

24

Februari

16%

-7°

19

Mars

27%

-1°

17

April

34%

14

Maj

42%

14°

13

Juni

42%

19°

14

Juli

41%

21°

14°

16

Augusti

36%

18°

15°

16

September

27%

12°

12°

17

Oktober

19%

18

November

8%

24

December

5%

-5°

25