Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-7°

-

23

Februari

15%

-6°

-

18

Mars

26%

-

16

April

34%

-

14

Maj

43%

14°

-

12

Juni

43%

20°

-

14

Juli

42%

21°

-

15

Augusti

36%

19°

-

17

September

27%

12°

-

18

Oktober

19%

-

18

November

8%

-

23

December

5%

-4°

-

24